Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Shërbimi i Pediatrisë

Shërbimi i Pediatrisë

I ndare ne dy pjese:
Pediatri somatike me nje kapacitet prej 65 shtreterish,ku sherbimi garantohet nga 6 mjeke pediater dhe e ndare ne reparte te vecanta (observacion,neonatologji,semundje respiratore) dhe RNM pediatrik ku trajtohen rastet e renda.

Pediatri infektive me nje kapacitet 30 shtreter sherbimi garantohet nga dy mjeke dhe 11 infermiere.