Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Shërbimi i Obstetric - Gjinekologjisë

Sherbimi Obstetrik - Gjinekologjik

Sherbimi i obstetri-gjinekologjik funksionon ne nivel rajonal dhe garanton viziten obstetrikale, viziten gjinekologjike, lindje, operacione te patologjive te ndryshme obstetriko-gjinekologjike, vaksinimin post-natal te femijes se porsalindur, ndjekjen e vazhdueshme te ecurise se gravidances per gruan shtatzane, trajtimin hospitalier te pathologjive gjinekologjike e obstetrikale.