Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Organigrama

Organigrama

Drejtoria:
1) Drejtor
2) Zv. Drejtor I sherbimeve klinike
3) Zv. Drejtor I sherbimeve administrative

Sektoret e administrates:
1) Sektori I finances
2) Sektori I Kostos
3) Sektori I Planifikimit dhe Prokurimeve
4) Sektori I burimeve njerezore
5) Sektori I Manaxhimit te teknologjise
6) Sektori teknik
7) Sektori I hotelerise
8) Sektori I Burimeve njerezore
9) Sektori I sherbimeve mjedisore

Sherbimi Spitalore:
1) Sherbimi I pranim-urgjences
2) Sherbimi I mjekesise se pergjithshme
3) Sherbimi I kirurgjise
4) Sherbimi I ORL-Okulistikes
5) Sherbimi I Terapise Intensive
6) Sherbimi I Pediatrise
7) Sherbimi I obstetric-gjinekologjise
8) Sherbimi I Neurologjise
9) Farmacia
10) Laboratori klinik-biokimik
11) Sherbimi I Imazherise
12) Banka e gjakut
13) Sherbimi I poliklinikes