Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Kontakt

Kontakt

Adresa:
L. Haxhijas, Elbasan, Shqiperi
Telefoni: +355 54 258644

Modul kontakti

Dergoni një email. Të tëra fushat e shënuara me * janë të domosdoshme.