Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Evente

Investimi i Bankës Botërore për Aparaturat Mjekësore në Spitalin Elbasan

Investimi eshte ne aparatura : 1. Mamografia Digitale, prodhim italian i vitit 2010. Eshte nje aparat i teknologjise se fundit dhe me te avancuar, shume i sakte per diagnostikimin ne kohe te semundjeve tumorale etj tek femrat. Tashme spitali elbasan mbulon kete sherbim ne cilesine me te larte. Ky aparat jep mundesine edhe per te ruajtur ne forme elektronike te gjitha ekzaminimet. 2. Sistemi i Endoskopise Gastrointestinale ku perfshihet nje videogastroskop dhe nje videokolonoskop. Ky aparat sherben per diagostikimin mjaft te sakte e nje game te gjere te semundjeve te traktit tretes, per trajtimin e hemoragjive te stomakut e per marrrjen e materialeve te biopsise. Edhe ky aparat jep mundesine e ruajtjes se te dhenave ne forme elektronike.Tashme keto ekzaminime mund te kryhen edhe ne Sherbimin e Semundjeve te Brendeshme ne spitalin tone. 3. Ne sherbimin e Kirurgjise dhe Reanimacionit Kirurgjikal u instaluan nje Aparat Narkoze dhe nje Respirator, mjaft te domosdoshem per keto pavione. Pergatiti Ing, Dorian Muzhaqi. Shef sektori i Inxhinierise Klinike , Spitali Elbasan