Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Aplikim për punë

Aplikim për punë

Emri, Mbiemri(*)
Please let us know your name.

Email(*)
Please let us know your email address.

Ngarko CV(*)
Invalid Input

Mesazhë
Please let us know your message.

Invalid Input