Numrat e Urgjences 127 ,128 Zjarrefikesit; 129 Policia

Logohu në Email

Zv. Drejtor I shërbimeve klinike